Architectuur ontwikkeling

Architectuur is binnen de ICT een middel om structuur aan te brengen en inzicht te geven in de samenhang tussen organisatie (bedrijfsstrategie) en ICT (informatievoorziening, ICT-strategie). Werken onder architectuur betekent dan ook dat er gefundeerde en gedragen keuzes gemaakt worden ten aanzien van informatievoorziening en ICT, gebaseerd op de branche en de bedrijfskenmerken van de organisatie én passend bij de gewenste cultuur, werkwijze en het businessmodel.

Doelarchitectuur

Werken onder architectuur vraagt dan ook om intensieve samenwerking en communicatie tussen business en ICT. De doelarchitectuur, als schets van het gewenste einddoel, vormt hierbij de leidraad en omvat dan ook zowel technische (ICT, applicaties, informatie) als organisatorische doelen (diensten, processen, personen).

De informatie uit uw innovatieplan, (cloud)sourcingstrategie en Business-ICT alignment innovatie roadmap levert de input die benodigd is om uw doelarchitectuur te ontwikkelen.

 

Project Start Architectuur

Binnen de doelarchitectuur wordt vervolgens voor iedere benodigde ontwikkeling een Project Start Architectuur (PSA) ontwikkeld. Deze dient te passen binnen uw innovatieroadmap en beschrijft de eerstvolgende fase in detail en opeenvolgende fases op globaal niveau, zodat altijd helder is hoe de ontwikkeling past binnen de roadmap en zich daar ook daadwerkelijk aan conformeert.

Een doelarchitectuur opstellen?

Ons team van TOGAF-gecertificeerde architecten ondersteunt u graag bij het opstellen van uw doelarchitectuur. Zij gebruiken hierbij de door ICT-Partners ontwikkelde doelarchitecturen, Continuously Adaptive Datacenter Architecture & Continuously Adaptive Workspace Architecture, als referentiekader.  

   

Meer informatie?

Onze experts helpen u graag verder

Met ruim 100 consultants zijn wij dagelijks bezig met het oplossen van complexe vraagstukken rondom digitale strategie, de werkplek en het datacenter.


Ga naar onze nieuwe website.
Vanaf maart gaan wij verder onder de naam NEXXT. Ga naar onze nieuwe website.