You are here

Converging Clouds & App Mobility

De hoogtepunten vanuit .NEXT Washington (Nutanix)

Vannacht vond de aftrap plaats van .NEXT, de jaarlijkse gebruikersconferentie van Nutanix. In deze blog informeert onze Nutanix Technology Champion, Bart, u over de highlights van dit event. Aan bod komen nieuwe features en de gepresenteerde visie van Nutanix.

 

Nieuwe features: meer aandacht voor cloudintegratie
Tijdens .NEXT Europe en andere voorgaande .NEXT edities is al veel gecommuniceerd over nieuwe features binnen Acropolis en Prism bij gebruik binnen het eigen datacenter. Ook deze edities zijn weer een aantal nieuwe toevoegingen gepresenteerd, waaronder microsegmentatie voor AHV, netwerk provisioning vanuit Prism en ‘service insertion’ voor bijvoorbeeld firewalls en loadbalancers.

Uiteraard blijft Nutanix innoveren in het on-premise datacenter. Echter, de belangrijke announcements van dit jaar hebben te maken met het integreren van clouds. De connectie met de public cloud (AWS en Azure) was tot nu toe beperkt (enkel de offload van servers ten behoeve van data protectie behoorde tot de mogelijkheden). Hier komt nu verandering in...

De introductie van Nutanix Calm
Met het inlijven van Calm.io heeft Nutanix vorig jaar een overname gedaan op het gebied van orchestration en provisioning. De software van Calm.io is nu aangepast en volledig geïntegreerd in Prism (Pro). Nieuwe naam: Nutanix Calm.

Afbeelding: Nutanix Calm overview


Nutanix Calm biedt de mogelijkheid om vanuit de Nutanix Marketplace eenvoudig apps te deployen, zowel on-premise als in de public cloud (te weten AWS en Google Cloud Platform). Buiten deployment van apps kunnen deze ook worden opgeschaald, van een nieuwe versie worden voorzien of worden verwijderd. De totale lifecycle van een applicatie wordt door Nutanix Calm beheerd.

Afbeelding: De Nutanix Marketplace

In de Nutanix suite wordt Calm geplaatst binnen Prism Pro. De Self Service Portal komt ook vanuit Prism richting Prism Pro. Reden hiervoor is de mogelijkheden tot het frequenter updaten van de software. De verwachting is derhalve ook dat de updates voor Prism Pro elkaar sneller opvolgen, dan de updates voor Acropolis.

Provisioning van apps gebeurt op basis van blueprints. Calm gebruikt de blueprints om volledig geautomatiseerd en onafhankelijk wel platform gebruikt wordt, de app te deployen. Er hoeft geen code aangepast te worden als besloten wordt om de app niet on-premise te deployen, maar op het Google Cloud Platform.

Het uiteindelijke doel van Calm is dat deze software zelf, volledig automatisch de juiste destination kiest op basis van SLA, kosten en performance. De software gaat derhalve autonoom bepalen waar de workload gaat draaien.

Afbeelding: Voorbeeld blueprint voor een 3-tier app

Bekijk voor een introductie van Nutanix Calm deze video op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=afagsdg9Lpk&index=2&list=PLgkhzn9sXYNE0Uack7RQDj10zjm72AvTI

 

Xi Cloud Services
Acropolis on-premise krijgt een native cloud extensie, waarmee een geïntegreerde cloud infrastructuur met diverse Cloud services ontstaat. Dit cloud platform kan volledig geprovisioned worden vanuit Nutanix Prism.

Afbeelding: Nutanix Xi Cloud Services

Nutanix heeft hiervoor datacenters, waar ook een NX-infrastructuur draait. Het wordt derhalve geen public cloud, maar is enkel bedoeld voor Nutanix klanten die hun on-premise datacenter willen uitbreiden met clouddiensten op basis van het Nutanix platform. De eerste dienst die beschikbaar komt, is Xi DRaaS. Middels native Nutanix replicatie wordt de uitwijk van uw infrastructuur geregeld in een datacenter van Nutanix. Er is derhalve geen noodzaak meer tot het exploiteren van eigen uitwijkvoorzieningen.

De virtuele machines op de uitwijklocatie kunnen gebruikt worden voor failover testen, disaster recovery testen zonder enige impact op de productie servers, die in het on-premise datacenter draaien.

Afbeelding: Nutanix Xi DRaaS

In eerste instantie worden vier datacenters in de US klaargemaakt, maar het is zeker de bedoeling dat de Xi Cloud Services de oversteek naar Europa maken. De verwachting is dat Xi beschikbaar komt in het eerste kwartaal van 2018, maar dan enkel in een US datacenter. Voor een datacenter in Europa is vooralsnog geen tijdslijn afgegeven.

Niet geheel toevallig is gisteren ook het partnership tussen Nutanix en Google bekend gemaakt. Samen leveren ze met Nutanix Enterprise Cloud én het Google Cloud Platform het meest complete hybride cloud platform van dit moment. Buiten het feit dat apps kunnen worden gedeployed naar GCP, komt Xi Cloud Services ook beschikbaar voor het Google Cloud Platform.

De introductievideo van Xi Cloud Services is hier te vinden: https://www.youtube.com/watch?v=lmnCnbx6dDQ&index=3&list=PLgkhzn9sXYNE0Uack7RQDj10zjm72AvTI

 

Nutanix Xtract
Met de komst van Acropolis Hypervisor (AHV) komt het inmiddels meerdere malen voor dat er een migratie plaats moet vinden van VMware ESXi naar AHV.

Dit migratiepad is niet heel ingewikkeld, maar wel heel bewerkelijk. Zeker in grote infrastructuren is de migratie ook tijdrovend. Alle virtuele machines moeten opnieuw aangemaakt worden, disken moeten gekoppeld worden, netwerkadapters moeten opnieuw toegevoegd worden, eventueel moeten AHV drivers worden geïnstalleerd.
Het uitvoeren van al deze acties zorgt voor een relatief grote downtime voor de virtuele server bij de daadwerkelijke migratie.

Dit gaat nu anders! Met de komst van Nutanix Xtract wordt dit proces geautomatiseerd en geoptimaliseerd. De integratie met VMware vCenter zorgt voor een goede inventaris van te migreren virtuele machines.

Nutanix Xtract vereenvoudigt de migratie van VMware naar AHV en zorgt daarnaast voor een strak cut-over point. Het is niet meer noodzakelijk om langer dan gewenst twee verschillende virtuele infrastructuren te beheren door een migratie die een lange doorlooptijd heeft.

Buiten het feit dat alle data wordt gemigreerd naar het Nutanix platform, zorgt Xtract er ook voor dat alle benodigde drivers voor AHV worden geïnjecteerd in de virtuele server.

Xtract migreert buiten VMs ook databases en zorgt daarbij voor een optimale sizing van de virtuele machine. Daarnaast zorgt Xtract voor het doorvoeren van de best practices voor een database instance.

 

Ontwikkelingen rondom Acropolis en AHV
Buiten deze drie major announcements zijn er ook andere ontwikkelingen omtrent Acropolis en de eigen Nutanix hypervisor AHV. Deze worden hieronder kort aangestipt.

Er zijn binnen Nutanix Acropolis twee vormen van replicatie. Dit zijn synchrone (Metro) en asynchrone replicatie. Asynchrone replicatie had altijd een minimaal interval van 60 minuten. Dit is binnenkort nog maar 1 minuut en als de applicatie het toestaat slechts enkele seconden. Nutanix genereert derhalve een RPO van bijna 0 zonder enige restrictie van afstand en network latency.

Met de ontwikkelingen op storage (NvmE en 3D Xpoint) en het network (100GB) is de traditionele hypervisor steeds vaker de bottleneck. Nutanix komt met AHV Turbo, waardoor de doorvoersnelheid vanuit de storage en het network geen probleem meer oplevert voor de hypervisor.

Een ander heikel punt voor AHV was de ondersteuning vanuit de back-up vendoren. Enkel Commvault was hier snel ingestapt en had lang het monopolie voor de protectie van AHV virtual machines. Dit is nu veranderd. Onder andere Comtrade en Rubrik ondersteunen nu ook AHV. Zo is anderhalve week geleden Rubrik 4.0 uitgekomen met daarin AHV support.

 

Dit was een selectie uit alle nieuwe announcements. De niet genoemde zaken worden op een later moment uitgediept. Kunt u niet wachten? Neem gerust contact op om een afspraak met één van onze consultants te maken.

Over de auteur

Meer informatie?

Onze experts helpen u graag verder

Met ruim 100 consultants zijn wij dagelijks bezig met het oplossen van complexe vraagstukken rondom digitale strategie, de werkplek en het datacenter.

Deel dit artikel

Add comment