De voordelen van bellen met Office 365 (Cloud PBX)

Nu steeds meer organisaties overwegen om gebruik te maken van clouddiensten, zoals Microsoft Office 365, horen wij ook steeds vaker de vraag wat daarbij de mogelijkheden zijn voor telefonie. In deze blog hier meer over...

Waarom telefonie koppelen aan Skype for Business (SfB)?
Microsoft Office is al jaren het meest gebruikte Officepakket in de zakelijke wereld. Skype for Business, voorheen Microsoft Lync/Office Communications Server, integreert hier naadloos in en wordt steeds vaker ingezet, met name vanwege de beschikbaarheidsinformatie en de mogelijkheid om even snel te kunnen communiceren met iemand via chat of met (beeld en) geluid.

Al enkele jaren biedt Microsoft de mogelijkheid om lokale installaties van Skype for Business te koppelen aan het openbare telefoonnet via een IP gebaseerde telefooncentrale of rechtstreeks via een SIP trunk. Hierdoor wordt het mogelijk om te bellen en gebeld te worden via Skype for Business met (bestaande) vaste telefoonnummers.

Door Skype for Business te koppelen aan het openbare telefoonnet transformeert de Microsoft-oplossing tot een compleet communicatieplatform, waarbij met name de kracht van de integratiemogelijkheden naar voren komt:

  • Eindgebruikers krijgen via dit platform de mogelijkheid om op de door hen gewenste wijze te communiceren met interne en externe contactpersonen, waarbij vooraf gezien kan worden of deze contactpersonen beschikbaar zijn (door integratie met de Outlook agenda).
  • Door verdere integratie met Exchange Server (lokaal of in de cloud) is het mogelijk om voicemail aan te bieden, die vervolgens terug te lezen is via de mailbox van de medewerker.
  • Het wordt mogelijk om conference calls te houden, waarbij gebruikers kunnen aanhaken via de eigen werkplek of door in te bellen via een mobiele of vaste telefoon.

 

Waarom naar de cloud?
Door diensten als Exchange en Skype for Business uit de cloud af te nemen, kan worden bespaard op het inrichten en onderhouden van eigen servers. De kosten verschuiven van een CAPEX-model naar een OPEX-model: oftewel kosten zijn maandelijks vooraf inzichtelijk.

Groot voordeel van de clouddiensten is dat vernieuwingen automatisch doorgevoerd worden achter de schermen bij Microsoft. Hierdoor vereenvoudigt zowel de complexiteit van de eigen omgeving als de beheerlast. Bijkomend voordeel is dat veel minder specialistische kennis nodig is voor het beheer van de oplossing.
 

De Office 365 abonnementen met Cloud PBX
Om binnen Skype for Business (zowel de lokale installatie als de Online variant uit Office 365) telefonie beschikbaar te maken, dient aanvullend gebruik gemaakt te worden van de Office 365 oplossing Cloud PBX. Cloud PBX is standaard onderdeel van het E5 abonnement van Office 365. Heeft u een E1 of een E3* abonnement afgesloten? Dan is het mogelijk om Cloud PBX als add-on op te nemen in uw omgeving.

* Enkele telefonieaanbieders bieden bij een E3 abonnement van Office 365 de mogelijkheid om het telefoonnetwerk te koppelen met Skype for Business zonder Cloud PBX add-on.

Let op: Het telefonisch deelnemen aan een vergadering staat in Office 365 los van de telefonie-oplossing en wordt aangeboden als PSTN Conferencing. Ook deze functionaliteit is standaard onderdeel van het E5 abonnement en beschikbaar als add-on voor het E1 en E3 abonnement.

 

De koppeling van Cloud PBX met het openbare telefoonnetwerk
Cloud PBX voorziet Office 365 van telefoniemogelijkheden, de koppeling naar het telefoonnetwerk dient separaat gerealiseerd te worden. Hoe de koppeling tussen Cloud PBX en het openbare telefoonnet gemaakt kan worden, is afhankelijk van de uitgangssituatie van uw Skype for Business omgeving.

  • Bestaande of nieuw in te richten Skype for Business Online omgeving, waarbij de volledige telefonie-oplossing wordt afgenomen uit de Microsoft cloud: PSTN Calling
  • Bestaande of nieuw in te richten Skype for Business Online omgeving, waarbij een lokale SIP trunk wordt gebruikt voor de telefonie: Cloud Connector
  • Een bestaande lokale Skype for Business omgeving inclusief telefonie, migreren naar Office 365: Hybride oplossing

PSTN Calling
Bij PSTN Calling neemt u de gehele telefonie-oplossing, inclusief telefoonnummers, af bij Microsoft. Uw IP-toestellen en Skype for Business clients maken verbinding met Office 365, waarna Microsoft de rest regelt. Een mooie, complete dienst, maar helaas nog niet beschikbaar in Nederland (wel in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk).

Cloud Connector
Wanneer u een Skype for Business Online omgeving inricht, inclusief telefoniemogelijkheden, zonder ballast van een bestaande lokale omgeving, kunt u gebruik maken van de Cloud Connector. Dit is een gratis oplossing van Microsoft waarmee de koppeling tussen Office 365 en een lokale aansluiting op het telefoonnetwerk kan worden gemaakt.

De Cloud Connector bestaat uit een viertal virtuele machines, die worden geïnstalleerd op één fysieke host. De host dient te bestaan uit een server waarop Windows Server 2012 R2 Datacenter edition is geïnstalleerd, met de Hyper-V rol ingeschakeld. Zowel de host als de virtuele machines mogen geen lid zijn van het interne domein en kunnen dus in een geïsoleerd netwerk draaien, mits er maar toegang is tot de aansluiting op het openbare telefoonnet.**

Deze oplossing is interessant als u geen lokale Skype for Business omgeving (meer) heeft draaien. In andere gevallen heeft het volgende alternatief de voorkeur.

Hybride omgeving
Organisaties die over een eigen Skype for Business omgeving beschikken en de wens hebben om (gedeeltelijk) naar Office 365 te migreren, adviseren wij om hun omgeving hybride in te richten. De koppeling naar het openbare telefoonnetwerk kan op deze wijze via de lokale omgeving ontsloten worden naar de Office 365 gebruikers.** Ook als uw lokale Skype for Business omgeving al een koppeling met het openbare telefoonnetwerk heeft, kan deze hybride worden ingericht. Zowel lokale gebruikers als Office 365 gebruikers kunnen dan gebruik maken van dezelfde functionaliteiten voor telefonie.
 

**Voor zowel de hybride oplossing als de Cloud Connector is een lokale aansluiting op het openbare telefoonnet nodig. Dit kan bestaan uit een SIP trunk, die rechtstreeks kan worden aangesloten op de server waarop de Mediation rol draait. Het is ook mogelijk om een bestaande gateway op deze server aan te sluiten, zodat een bestaande aansluiting op het openbare telefoonnet, zoals ISDN30, gebruikt kan blijven worden.

 

Deze blog gaat met name in op het koppelen van Skype for Business Online en telefonie. Uiteraard is het ook mogelijk om telefonie beschikbaar te maken binnen uw lokale installatie van Skype for Business.

 

Advies
Als u meer informatie over dit onderwerp wilt, neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren u graag over een oplossing die het best bij uw organisatie past.

Meer info: Skype for Business
Meer info: Office 365

Meer informatie?

Onze experts helpen u graag verder

Met ruim 80 consultants zijn wij dagelijks bezig met het oplossen van complexe vraagstukken rondom digitale strategie, de werkplek en het datacenter.

Deel dit artikel

Add comment