Zerto brengt Disaster Recovery terug tot één muisklik

In een steeds sneller ontwikkelende IT-wereld wordt het beschermen van bedrijfsdata een zeer belangrijk punt. Eén die nogal eens voor hoofdbrekens zorgt. Met name groei van data en het zo spoedig mogelijk beschikbaar brengen van de omgeving na een calamiteit leidt bij de meeste organisaties tot uitdagingen.

In deze technische blog informeren wij u over de oplossing Zerto Virtual Replication. Deze oplossing biedt Business Continuity en Disaster Recovery in één en is daarbij geheel hypervisor en storage onafhankelijk.

Zerto Virtual Replication
Zerto, specialist op het gebied van disaster recovery en business continuity, levert de disaster recovery oplossing, Zerto Virtual Replication (ZVR), voor infrastructuren van elk formaat. Zowel MKB-organisaties vanaf 15 virtuele servers, als enterprise ondernemingen met duizenden VM’s kunnen disaster recovery inregelen met de oplossing van Zerto. ZVR werkt op basis van ‘no vendor lock’, wat inhoudt dat de oplossing geheel hypervisor en storage onafhankelijk is.

 

Eenvoudig te installeren
Een ander groot voordeel van Zerto is dat de oplossing zeer eenvoudig te installeren is.
Voor een goede werking van Zerto zijn enkel de volgende componenten nodig:

  • De Zerto Virtual Manager (ZVM): een virtuele server die de verbinding legt tussen vCenter of SCVMM. ZVM levert de management interface;
  • De Virtual Replication Appliances (VRAs): een virtuele appliance die per ESX host/ Hyper-V host dient te worden geïnstalleerd. VRA zorgt voor de replicatie van de VM’s;
  • De Zerto Cloud Appliance (ZCA): deze applicatie is alleen nodig als replicatie naar de cloud (AWS of Azure) gewenst is.

Om een virtuele server of een groep van virtuele servers te repliceren, is het nodig om zogenaamde Virtual Protection Groups (VPGs) aan te maken. Aan deze VPGs zijn vervolgens Service Level Agreements (SLA’s) toe te wijzen m.b.t. de replicatie. De VPGs stellen je in staat om applicaties die van meerdere virtuele servers gebruik maken, naar hetzelfde herstelpunt te herstellen. 

 

Replicatie
Zoals in de tekening hierboven is te zien, vindt de replicatie plaats op het niveau van de hypervisor en dus niet in de storagelaag. Replicatie vindt plaats naar een remote site of naar de cloud. Dit is mogelijk door een VM in verschillende VPGs te zetten, zodat deze naar meerdere locaties tegelijk kan worden gerepliceerd (one-to-many).

Zerto maakt bij het repliceren geen gebruik van snapshots, zodat de impact op de productieomgeving nihil is en er een RPO van enkele secondes en een RTO van enkele minuten wordt gerealiseerd.
 

Journal
Elke schrijfactie die plaatsvindt binnen een door Zerto beschermde VM, wordt door ZVR gekopieerd. Deze kopie wordt asynchroon gerepliceerd naar de recovery site en daar weggeschreven in een journal. Deze journal wordt beheerd door de VRA. Elke virtuele server heeft zijn eigen journal.

Om de paar seconden worden de journals voorzien van een time-stamp. Herstellen van data is daardoor mogelijk naar één van deze time-stamps, tot een maximum van 30 dagen. Is deze periode verlopen, dan worden nieuwe schrijfacties nog steeds toegevoegd aan de journal, de oude schrijfacties zullen worden verplaatst naar de virtuele schijf van de recovery VM.

Mocht de verbinding tussen de productiesite en de recovery site (tijdelijk) wegvallen, dan worden de wijzigingen in metadata in zogenaamde bitmaps geregistreerd. Is de verbinding weer hersteld, dan worden de gewijzigde blokken verzameld en zo snel mogelijk overgezet naar de bijbehorende journals (Bitmap Sync).
 

Failover
Replicatie van data naar een remote site is de eerste vereiste voor een succesvolle failover. De stappen die gezet moeten worden voor het uitvoeren van een failover, zijn echter doorslaggevend voor het succes van disaster recovery ‘tool’. Met Zerto Virtual Replication is het uitwijken van diensten zeer eenvoudig. Het is niets meer dan op Failover te klikken, de VPGs te selecteren, te controleren en de failover te starten.

Geplande failover
Bij een geplande failover worden de source servers afgesloten en vindt vervolgens de laatste replicatie plaats. De virtuele servers worden dan op de remote locatie in de vastgestelde volgorde (boot order) weer gestart.

Ongeplande failover
Bij een ongeplande failover, een echte calamiteit, worden de virtuele servers direct op de uitwijksite opgestart. Een laatste replicatie is dan door het wegvallen van de source niet meer mogelijk.
 

Desgewenst kan tijdens de configuratie van de failover al worden aangegeven dat de replicatie van de IO omgekeerd moet worden. Dit maakt een failback naar de oorspronkelijke locatie net zo eenvoudig.
Het is ook mogelijk om de replica van Zerto te gebruiken voor de Disaster Recovery tests, die elke drie maanden worden uitgevoerd. Door het uitvoeren van een failover in ‘test’-modus worden de servers op een ander netwerk dan het productienetwerk opgestart, zodat zonder impact op de productie-infrastructuur een failover getest kan worden.

Een failover bij Zerto wordt volledig bijgehouden en vastgelegd in een rapport. Dit rapport dient dan als onderbouwing en bewijs voor de uitgevoerde DR test.
 

Meer informatie
Heeft u te maken met langdurige downtime in het geval van een calamiteit en/of bent u enthousiast over de aanpak van Zerto en wilt u hierover meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze consultants vertellen graag meer over de mogelijkheden van Zerto.

 

Deze blog is een coproductie van onze experts Bart Donders en Jaap van Veldhuizen.

Over de auteur

Meer informatie?

Onze experts helpen u graag verder

Met ruim 100 consultants zijn wij dagelijks bezig met het oplossen van complexe vraagstukken rondom digitale strategie, de werkplek en het datacenter.

Deel dit artikel

Add comment