Architectuur

Architectuur gaat in de visie van ICT-Partners over de samenhang der dingen en het inhoudelijk richting geven aan gewenste veranderingen.

Architectuur is binnen de ICT een middel om structuur aan te brengen en inzicht te geven in de samenhang tussen organisatie (bedrijfsstrategie) en ICT (informatievoorziening, ICT-strategie). Werken onder architectuur betekent dan ook dat er gefundeerde en gedragen keuzes gemaakt worden ten aanzien van informatievoorziening en ICT, gebaseerd op de branche en de bedrijfskenmerken van de organisatie én passend bij de gewenste cultuur, werkwijze en het businessmodel.

De wereld van ICT is onderhevig aan (snelle) veranderingen. Het is dan ook goed om periodiek te toetsen of uw architectuur of uw roadmap nog voldoende aansluit bij uw doelstellingen en de hedendaagse technologische mogelijkheden.

Daarnaast kunt u review & second opinion inzetten ter onafhankelijke beoordeling van een door uw ICT-leverancier opgesteld advies. Hiermee kunt u teleurstellingen en mogelijke risico’s tijdig afvangen.

Hoe groter het belang van ICT is, hoe meer impact de inrichting ervan heeft op de organisatie, bedrijfsprocessen en de producten en diensten van een organisatie. Hiermee groeit dus ook het belang van de inzet van een architect (of een team van architecten) binnen uw organisatie. Een architect, met gedegen architectuurexpertise, geeft immers inzicht in de complexiteit en samenhang van een organisatie i.c.m. ICT én geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen.

Meer informatie?

Wij helpen u graag verder

Met ruim 100 consultants zijn wij dagelijks bezig met het oplossen van complexe vraagstukken rondom werkplek, datacenter en beheer van uw ICT.


Ga naar onze nieuwe website.
Vanaf maart gaan wij verder onder de naam NEXXT. Ga naar onze nieuwe website.