Transitiemanagement

Ieder ICT-project, groot of klein, brengt veranderingen met zich mee. Of het nu gaat om de uitrol van een nieuwe oplossing of het implementeren van sourcingbesluiten (volledig outsourcen, 100% cloud, hybride cloud e.d.), de verandering heeft effect op diverse geledingen binnen uw organisatie.

Acceptatie

Om teleurstellingen en vertragingen binnen projecten te voorkomen, is het raadzaam om al in een vroeg stadium, tijdens het selectie- of sourcingtraject, zoveel mogelijk acceptatie te creëren bij alle betrokkenen (financieel, ICT, eindgebruikers). Hierbij zijn de volgende deelprocessen van belang:

  • Stakeholdermanagement: het kennen van alle belanghebbenden en hun individuele en groepsbelangen;
  • Communicatie: zorgen dat de visie en de gekozen richting bekend is en het creëren van ruimte voor dialoog. Duidelijkheid scheppen waarom welke belangen wel en welke belangen niet/niet volledig gehonoreerd kunnen worden;
  • Project governance: zorgen voor een effectieve procesmatige besturing van projecten;
  • Architectuur governance: zorgen voor een effectieve inhoudelijke besturing van projecten;
  • Regie-organisatie: definiëren en inrichten van regierollen, als uitbesteding van (deel)diensten aan de orde is;
  • HRM/verandermanagement: het uitvoeren van een mensgerichte transformatieaanpak.
     
Datacenterverhuizing, werkplekmigratie, cloudadoptie of een regie-organisatie opzetten?

Ons team van architecten, programma-, project- en procesmanagers ondersteunt u graag bij het succesvol doorvoeren van ICT-transities.

   

Meer informatie?

Onze experts helpen u graag verder

Met ruim 100 consultants zijn wij dagelijks bezig met het oplossen van complexe vraagstukken rondom digitale strategie, de werkplek en het datacenter.


Ga naar onze nieuwe website.
Vanaf maart gaan wij verder onder de naam NEXXT. Ga naar onze nieuwe website.